Om Psykiater Britt Børven


Britt Børven er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1995, og er spesialist i psykiatri samt diplomert gruppeanalytiker og er sertifisert Somatic Experiencing Practioner (SEP). Hun er medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening og Somatic Experiencing Forening (Norge).


Det er mange forskjellige assosiasjoner til psykiatri, som tvang, medikamenter, innleggelse, selvmord og galskap. Da hun bestemte seg for å bli psykiater, var det fordi hun hadde drevet allmennpraksis og satt med mange pasienter som hadde behov for å snakke om sine plager. Etter å ha drevet samtaleterapi et par år, bestemte hun seg for å prøve og drive gruppe og begynte på utdanning i gruppeanalyse.

Britt Børven er en fagperson som har erfaring med å vurdere diagnoser, medikamenter, selvmordsfare og voldsfare, men først om fremst lytter hun og gir innspill for å gi deg et bedre liv. De fleste mener at familie og andre nære mennesker er viktige, derfor er våre forhold til andre det mange bør jobbe med. Noen trenger hjelp på veien, enten i form av  individual- eller gruppeterapi. I gruppe kan du møte flere mennesker som har andre erfaringer og kan gi flere innspill og tilbakemeldinger enn en enkelt terapeut kan gi.

Hun er ikke imot medikamenter, men hun ser på dem som en støtte for å klare og håndtere livet på en bedre måte uten etter hvert. Hun gir vurdering av medikamenter ved behov, men helst i samarbeid med fastlege.  


Britt Børven

Spesialist i psykiatri
Diplomert gruppeanalytiker
ID-nr. 7035 403


Phone:     91 71 41 97

Email:      >Ta kontakt

Address:  Storgata 11B, 2050 Jessheim