Psykiater med fokus på selvutvikling og motivasjon
til å få det bedre med deg selv og andre


Ansvarlig lege og spesialist i psykiatri (2004)/ psykiater Britt Børven: "Jeg har stor interesse og tro på at det nytter å snakke."


Hennes satsingsområder er intensiv psykodynamisk psykoterapi individuelt og i gruppe. Hun kan også tilby behandling med EMDR, spesielt ved traumer eller andre fastlåste hendelser.

  • Individualtimer for samtaler, psykoterapi og selvutvikling.
  • Vurderinger når det gjelder medikamenter ved psykiske plager og oppfølging av dette.
  • Vurderinger av diagnoser og videre anbefaling av terapi eller arbeid.
  • Langtids analytisk gruppeterapi for de som er motiverte til å jobbe mer med langvarige plager og ønsker å bedre sitt forhold til andre mennesker.

Det er minst 1 års ventetid for nye pasienter til individuelle timer og 3 måneder til gruppeterapi. Hun tar ingen nye til utredning i forhold til ADHD lenger.

Henvisning fra lege er en forutsetning.